indiphoto

Ponúkam možnosť individuálnych tréningov, alebo tréningov vo dvojici, či malej skupinke zamerané na metódy cvičení, formou systému Jogabatic body control training, ktorý som vytvoril. Ide o využitie predovšetkým hmotnosti vlastného tela. Z môjho osobného pohľadu to je najefektívnejší a najprístupnejší tréningový spôsob pre kohokoľvek a kdekoľvek.

V tréningoch sa zameriavam na splnenie cieľov klienta kombináciou cvičení zo systému body control ako sú Vysoko intenzívne silovo-kondičné tréningy formou TABATY, Relaxačno-silovo-stabilizačné tréningy formou Power jógy a  Silovo-koordinačné tréningy formou Calistheniky…


Vaše telo je najdokonalejšie tréningové vybavenie ,s ktorým
 si môžete zacvičiť prakticky kdekoľvek a preto sa nebránim trénovaniu aj vo vonkajšom prostredí niekde v parku, na športovom ihrisku.


Ak preferuješ individuálny prístup v priestoroch, pôsobím hlavne v pobočke Family gym Cassovar.
V prípade záujmu o individuálne tréningy alebo akékoľvek otázky, ma neváhajte kontaktovať formou mailu alebo telefonicky.

Výhody jednotlivých foriem Body control training

1. Vysoko intenzívne silovo-kondičné tréningy formou TABATA
Tabata svojou vysokou intenzitou zvyšuje maximálne množstvo kyslíka, ktoré dokážeš prijať a spracovať pri cvičení (Vo2 max). Zlepšenie Aeróbnej a anaérobnej apacity. Zvyšuje tzv. EPOC efekt. Je to potréningový efekt spaľovania tukov. To znamená, že spaľuješ tuk až 24-48 hodín po jeho skončení. To zabezpečuje merateľnú a trvalú stratu hmotnosti. Vysoké intevaly podporujú proces, pri ktorom sa v bunkách tvoria nové mitochondrie a zvyšuje tak produkciu bunkovej energie, ako aj podporu sarkoplazmatickej hypertrofie (zvyšuje svalový objem). Toto cvičenie je teda vysoko efektívne pri spaľovaní tuku a získania ohromnej silovej kondície.

2. Relaxačni-silovo-stabilizačné tréningy formou Power jógy
Naša jóga je “oslobodená” od klasickej filozofie jogy a venuje sa prioritne fyzickému aspektu. Celkovo systém vychádza z podstaty, že pri pohybe musí celé telo spolupracovať a nie je to len práca jedného svalu. Cvičenie zlepšuje prepojenie centrálnej nervovej sústavy s pohybovým aparátom, odstraňuje nedostatky ako svalové disbalancie, nesprávne pohybové návyky a zároveň pomáha odbúravať stres a zlepšuje koncentráciu. Veľkou výhodou je zlepšenie vašej svalovej tenzie, čiže zvýšenie rozsahu natiahnutia svalov, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti a pružnosti svalstva, ako aj pohyb bez obmedzení a možných zranení.

3. Silovo-koordinačné tréningy formou Calistheniky
Kalistenikou môžeme nazvať prakticky akékoľvek cvičenie s vlastným telom. V našej silovo- koordinačnej kalisthenike ide predovšetkým o rozvoj maximálnej sily a vytrvalosti. Získavame absolútnu kontrolu nad svojím telom. Svojím spôsobom predstavuje najprirodzenejší spôsob cvičenia pomocou vlastnej telesnej hmotnosti a kombináciou rôznych špeciálnych pohybov, aby sa dosiahlo maximálnych výsledkov. Zameriavame sa na tri základné aspekty cvičenia. Tlačenie (napr. kľuky), ťahanie (zhyby) a držanie (stojka). Zapájame takmer všetky svaly a maximálne využívame ich potenciál. Ide o komplexnosť cvičenia, kde pri jednom pohybe sa zameriavame na zapojenie hneď niekoľkých svalových partií.