38614904_910096515840385_337617685397372928_o

TABATA WARRIOR CHALLENGE

JOGABATIC tento rok 18.08.2018 organizuje úplne prvú súťaž s názvom TABATA WARRIOR CHALLENGE.

Príď si zacvičiť a zmerať svoje sily!!

Súťaž je zameraná na presnú techniku prevedenia základných silových a kondičných cvičení prioritne s váhou vlastného tela.

Cieľom je získať čo najviac bodov v jednotlivých kategóriách bez porušenia technického prevedenia daného cvičenia.

KAtegórie: CLASSIC / WARRIOR / BEAST
každá kategória je rozdelená na mužskú a ženskú.

Pravidlá súťaže: Súťaž je vytvorená formou taktického vynaloženia sily k dosiahnutiu najvyššieho počtu bodov v danej kategórii. Súťažiaci sa môže prihlásiť do jednej z troch kategórii.
Prvé dve kategórie obsahujú 8 okruhov a teda 8 rôznych cvičení, ktoré musí absolvovať súťažiaci Tabata systémom, čo znamená 8 sérii po 20 sekúnd s 10 sekundovou pauzou medzi cyklami.
Kategória beast je spojenie oboch kategórií do jednej veľkej, kde sa zmiešavajú najťahšie cvičenia oboch kategórií.

Súťažiaci získava body podľa najmenšieho počtu opakovaní v jednotlivom okruhu.
Príklad: Prvý okruh BURPEES – súťažiaci urobí v prvých troch cykloch po 12 opakovaní, v 4tom iba 8 a v nasledujúcich po 10. Jeho výsledný počet bodov je teda 8

Súťažiaci si musí vedieť rozložiť sily do každého cyklu tak aby dokázal spraviť rovnaký počet opakovaní v každom kole podľa maximálneho počtu bodov, ktoré chce získať.

Výsledky jednotlivých stanovíšť sa na konci sčítavajú a súťažiaci s najvyšším počtom bodov vyhráva. 

Bližšie informácie priamo o jednotlivých cvičeniach nájdeš vo videách priamo na našej facebook stránke https://www.facebook.com/events/145314872997989/

Štartovné je 6€ – súťažiaci sa musí prihlásiť cez registračný formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwTy6pqFNTFobgfpNTVWpsIQkdrOq5HJ4_KqHVpDbqXSNqUQ/viewform

Alebo priamo na mieste cez registračný formulár.

About the author:

Leave a Reply

Your email address will not be published.