Intenzifikačná technika 1½ – Zaujmite začiatočnú pozíciu daného cviku.
Prejdite pod kontrolou do konečnej časti daného pohybu. Následne pokračujte späť do polovice pohybu, kde sa zastavíte a znova prejdete do koncovej polohy.
Odtiaľ vykonáme plný rozsah pohybu do východiskovej polohy. To sa počíta ako jedno opakovanie.
* Výnimkou môžu byť cviky ako shoulder pressy a deadlifty, kde sa polovičné opakovanie vykonáva v začiatočnej a nie konečnej fáze pohybu.


Intenzifikačná technika PAUSED – Zaujmite začiatočnú pozíciu daného cviku.
Pod kontrolou a správnou technikou prejdite do konečného rozsahu pohybu.
V konečnej polohe pozícii podržíme pre stanovený počet sekúnd určený v tréningovom pláne a prejdete späť do východiskovej polohy.
To sa počíta, ako jedno opakovanie.


Intenzifikačná technika CONTRAST – Zaujmite začiatočnú pozíciu daného cviku.
V tejto technike spájame 2 intenzifikácie s klasickým prevedením pohybu
1. Negatívna (excentrická) fáza pohybu pod kontrolou stanovený čas
2. Pauzovaná pozícia v konečnej fáze pohybu
3. Klasické prevedenie bez intenzifikačnej techniky
Ak je v sérií napísaný počet napríklad 3x – znamená to, že jednu techniku robíme 3x po sebe a ihneď pokračujeme v druhej a nakoniec klasické prevedenie


Intenzifikačná technika TEMPO-NEGATIVE – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Pomaly a pod kontrolou vykonajte excentrickú fázu pohybu pre stanovený čas do koncového rozsahu daného pohybu.
Z danej pozície sa vráťte do východiskovej polohy klasickým tempom.
To sa počíta ako jedno opakovanie.


Intenzifikačná technika PULSES – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Prejdite pod kontrolou do konečnej časti daného pohybu.
V koncovej fáze pohybu vykonáte niekoľko krátkych „pulzujúcich“ pohybov, podľa predpísaného počtu opakovaní.
Z danej pozície sa vráťte do východiskovej polohy.
To sa počíta ako jedno opakovanie.


Intenzifikačná technika ELEVATOR – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Prejdite pod kontrolou do polovice dráhy pohybu a na chvíľku pohyb zastavte.
Následne pokračujte do konečnej časti daného pohybu a opäť zastavte.
Pokračujte späť do polovice pohybu s pauzou a dokončite do východiskovej polohy, kde opäť pohyb zastavíte.
To sa počíta ako jedno opakovanie.