Intenzifikačná technika 1½ – Zaujmite začiatočnú pozíciu daného cviku.

Prejdite pod kontrolou do konečnej časti daného pohybu. Následne pokračujte späť do polovice pohybu, kde sa zastavíte a znova prejdete do koncovej polohy.
Odtiaľ vykonáme plný rozsah pohybu do východiskovej polohy. To sa počíta ako jedno opakovanie.
* Výnimkou môžu byť cviky ako shoulder pressy a deadlifty, kde sa polovičné opakovanie vykonáva v začiatočnej a nie konečnej fáze pohybu.