Intenzifikačná technika CONTRAST

V tejto technike spájame 2 intenzifikácie s klasickým prevedením pohybu

1. Negatívna (excentrická) fáza pohybu pod kontrolou stanovený čas
2. Pauzovaná pozícia v konečnej fáze pohybu
3. Klasické prevedenie bez intenzifikačnej techniky

Ak je v sérií napísaný počet napríklad 3x – znamená to, že jednu techniku robíme 3x po sebe a ihneď pokračujeme v druhej a nakoniec klasické prevedenie