Intenzifikačná technika ELEVATOR – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Prejdite pod kontrolou do polovice dráhy pohybu a na chvíľku pohyb zastavte.
Následne pokračujte do konečnej časti daného pohybu a opäť zastavte.
Pokračujte späť do polovice pohybu s pauzou a dokončite do východiskovej polohy, kde opäť pohyb zastavíte.
To sa počíta ako jedno opakovanie.