Intenzifikačná technika PAUSED – Zaujmite začiatočnú pozíciu daného cviku.
Pod kontrolou a správnou technikou prejdite do konečného rozsahu pohybu.
V konečnej polohe pozícii podržíme pre stanovený počet sekúnd určený v tréningovom pláne a prejdete späť do východiskovej polohy.
To sa počíta, ako jedno opakovanie.