Intenzifikačná technika TEMPO-NEGATIVE – Zaujmite začiatočnú pozíciu cviku.
Pomaly a pod kontrolou vykonajte excentrickú fázu pohybu pre stanovený čas do koncového rozsahu daného pohybu.
Z danej pozície sa vráťte do východiskovej polohy klasickým tempom.
To sa počíta ako jedno opakovanie.